Biz hakda

Kaster öndüriji

“Dongguan Carsun Caster Co., Ltd.”, dürli kastorlary dizaýn etmekde we öndürmekde ökde hünärli kaster öndüriji.Kompaniýa “dünýäni döretmek”, dongguan, guangdong, çin amatly transportda ýerleşýär.Brandokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen marka kasterini gurmak üçin.

 • biz hakda
 • biz hakda
 • biz hakda
 • Kaster teker öndürijisi
 • Kaster öndüriji
 • Carsun Caster öndüriji
 • “Foxconn” gymmatly üpjün ediji baýragy

Müşderi täzelikleri

Iň soňky habar

2023 partiýamyz

2022-nji ýyl mümkinçilikleriň we kynçylyklaryň ýylydyr.Şeýle gazaply bazar bäsdeşlik gurşawynda CARSUN henizem asyl niýetini saklaýar, öňe çykýar, ýürek bilen önüm öndürýär we b ...

täzelikler
 • 2023 partiýamyz

  2022-nji ýyl mümkinçilikleriň we kynçylyklaryň ýylydyr.Şeýle gazaply bazar bäsdeşlik gurşawynda CARSUN henizem asyl niýetini saklaýar, öňe çykýar, ýürek bilen önüm öndürýär we duýgy bilen marka gurýar.Täze ýylda CARSUN asyl niýetini ýatdan çykarmaz, ýadyňyzda saklaň ...

 • Täze ýyl gutly bolsun

  Kyn bir ýylda bize ýoldaşlyk edeniňiz üçin köp sag boluň.Siziň ýaly dost we wepaly müşderilerimize tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris we 2023-nji ýylda size we maşgalaňyza ähli bagt we saglyk arzuw edýäris. Hormatlamak bilen: Sargyt nähili bolsa-da, şu wagta çenli bilelikde işleýändigimize begenýärin ...

 • Karsun Kasteriň “Foxconn Group” -yň altyn medal bilen üpjün edijisiniň hormatyna mynasyp bolandygyny mähirli belläň

  ongguan Carsun Caster Co., Ltd., professional kaster öndürijisi hökmünde 2017-nji ýylda Foxconn Group bilen hyzmatdaşlyga geldi we 2018-nji ýylda Foxconn Group-yň birinji derejeli üpjün edijisiniň hormatyna eýe boldy. tigir, Leveler.Bäş ýyl ýapylansoň ...