Biz hakda

“Dongguan Carsun caster Co., Ltd.”

“Dongguan Carsun Caster Co., Ltd.”, dürli kastorlary dizaýn etmekde we öndürmekde ökde hünärli kaster öndüriji.Kompaniýa "dünýäni ýasamak", dongguan, guangdong, çin amatly transportda ýerleşýär.

Brandokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen marka kasterini gurmak üçin, kaster senagaty hünärmenler toparyny goşulmaga köp çagyrdyk, esasy tehnologiýa we önümçilik dolandyryşy on ýyldan gowrak kaster senagaty bolan meşhur amerikan kaster kompaniýasyndan R & D we önümçilik tejribesi.

Qualityokary hilli önümler

0141d2e7
83bd95b2

Kastorlaryň iň ösen önümçilik tehnologiýasyny ulanýarys, öndüren kastorlarymyzyň hili, esasanam rezin kaster (tpr), termo kaster (ýokary temperatura kasteri), geçiriji kastor we antibakterial kaster ýerine ýetirýän önümçiliginde öňdebaryjy derejä ýetdi. Kaster pudagynyň iň ýokary derejesiniň tehniki artykmaçlyklaryna eýe.Önümlerimiz diňe bir içerki bazarda däl, ABŞ-da Japanaponiýada, Koreýada, Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m.-de gowy satylýar, müşderilerimizden hem gowy teswir aldyk.Biz diňe bir senagat standartlaryny we ähliumumy rol oýnaýanlary öndürmän, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen hyzmatlary hem hödürleýäris.

Önümleri rohs talaplaryna laýyklykda öndürip bilýäris we iso9001: 2015 hil dolandyryş ulgamynyň görkezişinden üstünlikli geçdik.Önümiň hilini netijeli kepillendirmek üçin dürli synag desgalary bilen enjamlaşdyrdyk we önümlerimiziň çydamlylyk synagy bilen baglanyşykly hil dolandyryş standartlaryna esaslanyp iberilendigine göz ýetirýäris.Duz sepmek synagy, täsir synagy we beýleki synaglar.

Carsun, ýokary hilli önümleri we müşderilerimize iň gowy hyzmaty üpjün etmek üçin "ilki bilen hil, özara ösüş we müşderini kanagatlandyrmak" ýörelgesine esaslanýar.Içerki we daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilelikde işlemek we abadan geljegi döretmek üçin mähirli garşylaýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Zawod toparynyň kaster pudagynda on ýyldan gowrak tejribesi bar, kaster önümçiligine we gözleg işlerine ygrarly we asyl niýetini ýatdan çykarmaýar!

2. Sargyt önümçiliginiň köp mukdary bar.
Bizde 8 sanjym galyplaýyş maşynlary, 13 zarba, 2 sany gidrawlik press, 1 goşa stansiýa awtomatiki kebşirleýiş maşyn, 2 sany stansiýa kebşirleýiş maşynlary, 2 awtomatiki perwent maşynlary, 6 sany üznüksiz guýma maşynlary gurnamak liniýalary we beýleki awtomatiki enjamlar bar.Akylly önümçilik enjamlaryny yzygiderli täzeläp durmak.

00a354f2
6ea4250c
6ac918dc
77df2eb3
3. Önümiň hiline ajaýyp gözegçilik.
A. Gaty material saýlamak we çeşmäniň hiline gözegçilik.
B. Professional önümçilik zawody, kemçilik derejesini berk gözegçilikde saklaň.
C. Hil taýdan gözegçilik topary.
D. Duz pürküji synag enjamy, gämi ýöriş synag enjamy, kaster täsirine garşylyk synag enjamy we ş.m. ýaly yzygiderli täzelenýän synag enjamlary.
E. productshli önümler kemçilik derejesini azaltmak üçin el bilen 100% barlanýar.
F. iso9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi.
4. Önümiň ajaýyp dizaýny we galyndy öndürmek ukyby.
Professional önüm dizaýny we galyndy dizaýny, galyndylary ösdürmek we önümçilik inersenerleri bar.
5. Professional iş topary, ajaýyp hyzmat habardarlygy.
Iş topary, kaster pudagynda köp ýyllyk tejribä eýedir we her bir myhman üçin ajaýyp önüm çözgütleri bilen üpjün edýär.Önümleri alanyňyzdan soň müşderileriň aladalaryny çözmek üçin satuwdan soň ajaýyp hyzmat beriň.
52a78825
8bb760a1
8901bb6f