Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým bilen ýaşyl poliuretan tigir

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: 800002
Iň köp ýük: 90kg
Spesifikasiýa: 4inç
Diametri: 108mm
Galyňlygy: 21mm
Rulman: 6304-2RS leeke top göteriji
Reňk: Greenaşyl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým ýaşylPoliuretan tigirRulman bilen

Model belgisi: 800002
Iň köp ýük: 90kg
Spesifikasiýa: 4inç
Diametri: 108mm
Galyňlygy: 21mm
Rulman: 6304-2RS leeke top göteriji
Reňk: Greenaşyl

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým ýaşyl poliuretan tigirli rulman

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým ýaşyl poliuretan tigirli 1

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým ýaşyl poliuretan tigirli 4

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým ýaşyl poliuretan tigirli 2

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým ýaşyl poliuretan tigir 5

Cöriteleşdirilen PU tigirleri

karsun tigir

Kaster podşipnikleriniň aýlanmagy

KAST

kaster tigir

Karsun senagat kastorlarynyň amaly ýagdaýlary

Karsun senagat gämi öndürijisi Gaplamak we eltip bermek

Myhmanlar bilen toparlaýyn surat

Sorag-jogap

1.Q: Önümçilik edýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?
J: Biz öndürýäris.Zawodymyz her dürli kasterde ýöriteleşýärtigir2014-nji ýyldan bäri

2.Q: Zawodyňyz nirede?Men baryp bilerinmi?
J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong şäheriniň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Guanç Guangzhouou Baýun halkara howa menzilinden bir sagatlyk aralyk. Elýeterli wagtyňyz baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.

3.Q: gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Umuman, 20 günüň içinde.Şeýle hem sargyt mukdaryna baglydyr.

4.Q: Töleg möhleti näme?
J: Töleg şertleri: PI gol çekilenden soň goýumyň 50% -i we galyndy T / T ýa-da L / C gowşurylmazdan ozal öçüriler.

5.Q: Birnäçe nusga alyp bilerinmi?Wagty näme?
J: Hawa, nusgalar islendik wagt elýeterlidir.Käbir nusga bahasyny alýarys we indiki sargyt wagtynda yzyna bereris.

6 .Q: Zawodyňyz hiline nädip gözegçilik edip biler?
J: Hil hemişe müşderilerimize beren borçnamalarymyzyň başynda durýar.Bizde çig maldan ýokary hilli dolandyryş prosesi bar
taýýar önüme material.Jikme-jiklikler aşakda serediň:
- Material satyjy baha berildi.
- Barlanylýan material (IQC)
- Içerki önüm 100% barlamak (QC)
- Gaplamazdan ozal 100% barlaň (QC)
- Hilini (QA) üpjün etmek üçin ahyrky gaplamadan soň tötänleýin barlamak üçin standart ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda

7. S: MOQ näme?
J: Adatça uly ýa-da kiçi bolsa-da sargyt alýarys.Qtyňyz SKU üçin 5pc-den az bolsa, ony ýörite nusga otagymyzda ýerleşdireris.

8. S: Men öz markamy ýasap bilerinmi?
J: Hawa, OEM we ODM ikisini hem edýäris, sumkalarda öz logotipiňizi ýasap bilersiňiz.

 

Biz professional öndürijisenagat ussasy tigirs.

Dürli görnüşlerini öndürip bilerisrol oýnaýanlartalaplaryňyza laýyklykda.

Biz tejribeli ussattigirüpjün ediji.

OEM ODM we ş.m.

Gaplamak / reňk / ululyk / material hemmesi bar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Dongguan KarsunKasterLtd.

Sahypa: www.caruncastor.com

Email: sales@casterchina.cc

Telefon: (86-769) 2688 2990

Öýjük: + 86-18929102151

Skype: + 86-18929102151

Weçat: 18929102151


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň