Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuýmly sary poliuretan tigir

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: 800001
Iň köp ýük: 100kg
Spesifikasiýa: 4inç
Diametri: 102mm
Galyňlygy: 32mm
Rulman: 1623-2RS doulbe top rulman
Reňk: Sary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuýmly sary poliuretan tigir

Model belgisi: 800001
Iň köp ýük: 100kg
Spesifikasiýa: 4inç
Diametri: 102mm
Galyňlygy: 32mm
Rulman: 1623-2RS doulbe top rulman
Reňk: Sary

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým sary poliuretan tigirli

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým sary poliuretan tigir göteriji 1

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým sary poliuretan tigirli 3

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým sary poliuretan tigir 5

Karsun orta plastmassa gaty 100mm PU tigir 4 dýuým sary poliuretan tigirli 6

Cöriteleşdirilen PU tigirleri

karsun tigir

Kaster podşipnikleriniň aýlanmagy

KAST

kaster tigir

 

Karsun senagat kastorlarynyň amaly ýagdaýlary

Karsun senagat gämi öndürijisi Gaplamak we eltip bermek

Myhmanlar bilen toparlaýyn surat

Sorag-jogap

1.Q: Önümçilik edýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?
J: Biz öndürýäris.Zawodymyz 2014-nji ýyldan bäri her dürli kaster tigirlerinde ýöriteleşýär.

2.Q: Zawodyňyz nirede?Men baryp bilerinmi?
J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong şäheriniň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Guanç Guangzhouou Baýun halkara howa menzilinden bir sagatlyk aralyk. Elýeterli wagtyňyz baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.

3.Q: gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Umuman, 20 günüň içinde.Şeýle hem sargyt mukdaryna baglydyr.

4.Q: Töleg möhleti näme?
J: Töleg şertleri: PI gol çekilenden soň goýumyň 50% -i we galyndy T / T ýa-da L / C gowşurylmazdan ozal öçüriler.

5.Q: Birnäçe nusga alyp bilerinmi?Wagty näme?
J: Hawa, nusgalar islendik wagt elýeterlidir.Käbir nusga bahasyny alýarys we indiki sargyt wagtynda yzyna bereris.

6 .Q: Zawodyňyz hiline nädip gözegçilik edip biler?
J: Hil hemişe müşderilerimize beren borçnamalarymyzyň başynda durýar.Bizde çig maldan ýokary hilli dolandyryş prosesi bar
taýýar önüme material.Jikme-jiklikler aşakda serediň:
- Material satyjy baha berildi.
- Gelýän material barlandy (IQC)
- Içerki önüm 100% barlamak (QC)
- Gaplamazdan ozal 100% barlaň (QC)
- Hilini (QA) üpjün etmek üçin ahyrky gaplamadan soň tötänleýin barlamak standart ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda

7. S: MOQ näme?
J: Adatça uly ýa-da kiçi bolsa-da sargyt alýarys.Qtyňyz SKU üçin 5pc-den az bolsa, ony ýörite nusga otagymyzda ýerleşdireris.

8. S: Men öz markamy ýasap bilerinmi?
J: Hawa, OEM we ODM ikisini hem edýäris, sumkalarda öz logotipiňizi ýasap bilersiňiz.

 

Biz professional öndürijisenagat ussasy tigirs.

Dürli görnüşlerini öndürip bilerisrol oýnaýanlartalaplaryňyza laýyklykda.

Biz tejribeli kaster tigir üpjün edijisidiris.

OEM ODM we ş.m.

Gaplamak / reňk / ululyk / material hemmesi bar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Dongguan KarsunKasterLtd.

Sahypa: www.caruncastor.com

Email: sales@casterchina.cc

Telefon: (86-769) 2688 2990

Öýjük: + 86-18929102151

Skype: + 86-18929102151

Weçat: 18929102151


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň