Iň agyr 500lbs pes agyrlyk güýji kastor enjamlary kastorlary 3 dýuým gara aýna güýçlendirilen neýlon swivel kaster tigirleri

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli: H-3T71S-281E
Tigiriň diametri: 75mm
Tigiriň ini: 46mm
Rulman kuwwaty: 300KG
Gurnama beýikligi: 104mm
Aýlanma radiusy: 62mm
Tigir materialy: aýna süýümli berkidilen neýlon (gara)
Rulmanlar: rolikli podşipnikler
Gurnama ululygy: 71-78 * 45mm
Damyň galyňlygy: 4mm
Gurnama duralgasy: 8.5mm
Iň ýokarky tabak ölçegi: 95 * 70mm

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň agyr 500lbs pes agyrlyk güýji kastor enjamlary kastorlary 3 dýuým gara aýna güýçlendirilen neýlon swivel kaster tigirleri

Haryt modeli: H-3T71S-281E
Tigiriň diametri: 75mm
Tigiriň ini: 46mm
Rulman kuwwaty: 500 litr
Gurnama beýikligi: 104mm
Aýlanma radiusy: 62mm
Tigir materialy: aýna süýümli berkidilen neýlon (gara)
Rulmanlar: rolikli podşipnikler
Gurnama ululygy: 71-78 * 45mm
Damyň galyňlygy: 4mm
Gurnama duralgasy: 8.5mm
Iň ýokarky tabak ölçegi: 95 * 70mm

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý

Iň agyr 500lbs pes agyrlyk güýji kastor enjamlary kastorlary 3 dýuým gara aýna berkidilen neýlon swivel kaster tigirleri H-3T71S-281E (1)

Iň agyr 500lbs pes agyrlyk güýji kastor enjamlary kastorlary 3 dýuým gara aýna berkidilen neýlon swivel kaster tigirleri H-3T71S-281E (3)

Iň agyr 500lbs pes agyrlyk güýji kastor enjamlary kastorlary 3 dýuým gara aýna güýçlendirilen neýlon swivel kaster tigirleri H-3T71S-281E (6)

karsun tigir

Kaster podşipnikleriniň aýlanmagy

KAST

kaster tigir

 

Karsun senagat kastorlarynyň amaly ýagdaýlary

Karsun senagat gämi öndürijisi Gaplamak we eltip bermek

Myhmanlar bilen toparlaýyn surat

Sorag-jogap

1.Q: Önümçilik edýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?
J: Biz öndürýäris.Zawodymyz her dürli kasterde ýöriteleşýärtigir2014-nji ýyldan bäri

2.Q: Zawodyňyz nirede?Men baryp bilerinmi?
J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong şäheriniň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Guanç Guangzhouou Baýun halkara howa menzilinden bir sagatlyk aralyk. Elýeterli wagtyňyz baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.

3.Q: gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Umuman, 20 günüň içinde.Şeýle hem sargyt mukdaryna baglydyr.

4.Q: Töleg möhleti näme?
J: Töleg şertleri: PI gol çekilenden soň goýumyň 50% -i we galyndy T / T ýa-da L / C gowşurylmazdan ozal öçüriler.

5.Q: Birnäçe nusga alyp bilerinmi?Wagty näme?
J: Hawa, nusgalar islendik wagt elýeterlidir.Käbir nusga bahasyny alýarys we indiki sargyt wagtynda yzyna bereris.

6 .Q: Zawodyňyz hiline nädip gözegçilik edip biler?
J: Hil hemişe müşderilerimize beren borçnamalarymyzyň başynda durýar.Bizde çig maldan ýokary hilli dolandyryş prosesi bar
taýýar önüme material.Jikme-jiklikler aşakda serediň:
- Material satyjy baha berildi.
- Barlanylýan material (IQC)
- Içerki önüm 100% barlamak (QC)
- Gaplamazdan ozal 100% barlaň (QC)
- Hilini (QA) üpjün etmek üçin ahyrky gaplamadan soň tötänleýin barlamak standart ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda

7. S: MOQ näme?
J: Adatça uly ýa-da kiçi bolsa-da sargyt alýarys.Qtyňyz SKU üçin 5pc-den az bolsa, ony ýörite nusga otagymyzda ýerleşdireris.

8. S: Men öz markamy ýasap bilerinmi?
J: Hawa, OEM we ODM ikisini hem edýäris, sumkalarda öz logotipiňizi ýasap bilersiňiz.

 

Biz professional öndürijisenagat ussasy tigirs.

Dürli görnüşlerini öndürip bilerisrol oýnaýanlartalaplaryňyza laýyklykda.

Biz tejribeli kaster tigir üpjün edijisidiris.

OEM ODM we ş.m.

Gaplamak / reňk / ululyk / material hemmesi bar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Dongguan KarsunKasterLtd.

Sahypa: www.caruncastor.com

Email: sales@casterchina.cc

Telefon: (86-769) 2688 2990

Öýjük: + 86-18929102151

Skype: + 86-18929102151

Weçat: 18929102151


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň