2023 partiýamyz

2022-nji ýyl mümkinçilikleriň we kynçylyklaryň ýylydyr.Şeýle gazaply bazar bäsdeşlik gurşawynda CARSUN henizem asyl niýetini saklaýar, öňe çykýar, ýürek bilen önüm öndürýär we duýgy bilen marka gurýar.

Täze ýylda CARSUN asyl niýetini ýatdan çykarmaz, missiýany ýatda saklar, kaster pudagynyň ösüşine kömek etmek, esasy işe ünsi jemlemegi, köp işlemegi, täzeligi güýçlendirmegi, üznüksiz gowulandyrmagy maksat edinýär. önüm hyzmaty we çözgüt innowasiýa mümkinçilikleri, kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak, täze ösüş depginini tapmak, pudagyň diregi bolmaga çalyşmak we has giň sahnada has güýçli täsir etmek Täsir, kastor pudagyna paýhas we güýç goşmagy dowam etdiriň.

Ahyrynda, şu ýyl CARSUN-a beren ünsüňiz we goldawyňyz üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn!Geliň, 2023-nji ýylyň baharyna sabyrsyzlyk bilen garaşalyň!

Görnükli işçiler üçin baýraklar

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 2

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 3

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 4

 

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 6

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 7

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 8

 

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 9

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 5

 

 

Oturylyşyk başlaýar

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 11

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 12

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 13

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 14

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 15

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 10

 

 

Sahypada lotereýa

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 16

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 17

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 18

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 19

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 20

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 21

 

 

Topar suraty

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 26

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 24

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 27

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 23

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 25

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 22

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 30

CARSUN Kaster öndüriji 2023 Işçiler partiýasy 28

 


Iş wagty: Fewral-01-2023